HGKNatDamdag_HaningeGK2019 18/06/19

Start slideshow
Några damer värmer upp på rangen
Ett fika före golfen skadar inte.
Tisdagsgruppen ser till att ogrräset runte tee tas bort
Andra boll klar för entre'
Starterr tycks ha somnat in ?
Nu har vi en vaken starter
Lite puttande före start skadar inte