HGKNatDamdag_HaningeGK2018 19/06/18

Start slideshow
Klara att ta emot anmälningar
Fina greener förbereds
Vi startar på röd slinga
Vem skall missa först ?
Ronny med alla damer
I dag behövs inte mycke dricksvatten ?